การพัฒนาพฤติกรรมองค์กร (Organization Developing)

5 - 7 August 2015
ณ รร.ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Photo:


Photo
(Pages 1)

Photo
(Pages 2)

Photo
(Pages 3)

Photo
(Pages 4)

Photo
(Pages 5)

Photo
(Pages 6)

VDO Clip:

Vdo (1) Vdo (2) Vdo (3) Vdo (4)
Vdo (5) Vdo (6) Vdo (7) Vdo (8)
Vdo (9) Vdo (10) Vdo (11) Vdo
Vdo (13) Vdo (14) Vdo (15) Vdo (16)
Vdo (17) Vdo (18)